O nama

Keith Keller

O nama

NTV “Amna” je od osnivanja 1997. godine pa do danas svojim programskim sadržajima uspjela postati programski prepoznatljiva na prostoru koji servisira svojim signalom. Program NTV “Amna” je svojom raznovrsnošću uspio pridobiti naklonost širokog auditorijuma, kroz urednički osmišljene i kreativno producirane emisije

Zona servisa

Naša medijska kuća, zemaljski, trenutno servisira prostor između općina: Tuzla, Bosanski Brod, Banja Luka i Zenica, odnosno područja:

Tešnja, Šehera, Maglaja, Doboja, Doboj Istoka, Doboj Juga, Usore, Jelaha, Teslića, Zavidovića, Žepča, ervente, Gračanice, Bosanskog Broda, Srebrenika, kao i djelimično područja Gradačca, Olova, Živinica, Banovića,Vareša, Prnjavora, Lukavca, Tuzle, Prijedora, Laktaša, Banja Luke …

Tehnička opremljenost

Kvalitetu pripreme, obrade i emitiranja programa garantiraju najsavremeniji računarski audio i video softweri, koji prate svjetske savremene trendove. NTV “amna” nije članica ni jedne aktuelne televizijske mreže na području BiH.

NTV “amna” ima dozvole za:

– 26. UHF kanal sa kote Trebačko Brdo (Tešanj) – 200 W i

– 55. UHF kanal sa kote Stražbenica (Žepče) 50W.

Signal NTV “Amna” se reemitira i u kablovskim sistemima u BiH, zone servisa NTV Amna. Program NTV AMNA je uključen i u ponudu BH TELECOM- MOJA TV, u velikom broju kablovskih sistema, IPTV sistema u BiH i širom svijeta, na platformi MAX TV…

Zona